Ditt namn:
Företag:
Telefon:
E-post:
Hur vill du bli kontaktad?: Ring mig Mejla mig
Hur många gånger i veckan tänker du träna:
Vilken nivå tränar du på i dagsläget:
Målsättning med din träning:
Träningsbakgrund:
Typ av träning som föredras:
Eventuella skador:
Äter du någon typ av medicin?:
Hur frekvent vill du ha PT:
Hur ofta kommer du träna själv:
Vart vill du träna: På arbetet
Hemma
Utomhus
Online-PT
PT studion

Utomhuspasset:
Onsdag
Söndag
Onsdag och Söndag

Massage
Friluftsgym
Barnvagnsträning
För online PT, fyll i utförligt vilken utrustning du har tillgång till för din träning:
Är du intresserad av kostrådgivning i anslutning till ditt träningsprogram?: Nej Ja

Kommentar: